OAJ-Mikkelin lausunto PATU-ohjelmasta

Arvon valtuutettu,

pyydämme, että perehtyisitte seuraaviin näkemyksiin suhteessa kaupungin PATU-ohjelmaan. Ymmärrämme, että kaupungin talous on tiukalla ja vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, mutta toivomme, että nuo päätökset tehtäisiin mahdollisimman oikean tiedon pohjalta. Meistä on tuntunut, että erityisesti opetukseen liittyvissä säästöissä kaikkia seurauksia ei ehkä olla tuotu tarpeeksi keskusteluun.

Kiitos, että jaksatte perehtyä kauaskantoisiin päätöksiin huolella!

————————-

OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistyksen lausunto Mikkelin kaupungin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmasta

OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys on huolestuneena seurannut Mikkelin kaupungin PATU-ohjelman valmistelua ja siihen liittyviä YT-neuvotteluja. Mm. koronan, haastavien opetus- ja sijaisjärjestelyiden, lisääntyneen integraatio-opetuksen ja laajentuneen oppivelvollisuuden seurauksena opetushenkilöstö on jo nyt hyvin väsynyt. Väsymys näkyy työterveydessä. Erityisesti pitkittyneet (yli 30 päivän sairaspoissaolot) ovat lisääntyneet selvästi. Nämä sairaspoissaolot ovat kalliita kaupungille ja uhkaavat syödä osaltaan YT-neuvotteluissa haettavia säästöjä. On hyvä muistaa, että nämä ovat jo kolmannet YT-neuvottelut lyhyen ajan sisään. Epävarmuus ei lisää kenenkään työntekijän tuottavuutta, eikä työhyvinvointia.

PATU-ohjelmassa opetushenkilöstöön kohdistuvia ongelmallisia säästöjä on kaupunginhallituksen käsittelyn (21.3) jälkeen erityisesti lukiokoulutuksen säästöt ja koko opetussektorin hankintoihin kohdistuvat leikkaukset. 

1 opetussektorin hankintoihin kohdistuvien leikkausten kohtuullistaminen

Vaikka hankinnat ovat henkilöstösäästöjä parempia leikkauskohteita, ei opetuksen aineista ja tarvikkeista voi loputtomasti tinkiä, ennen kuin oppiminen heikkenee. Valitettavasti leikkauksen kohdennuksesta ei ole vielä esitetty selkeää laskelmaa, joten joudumme kommentoimaan leikkausta vain yleisellä tasolla.

Mikkelin kaupungin vahvistamat opetussuunnitelmat edellyttävät, että kouluilla on tarvittavat välineet monipuoliseen oppimiseen. Tämä tarkoittaa mm. asianmukaisia tietoteknisiä laitteita ja palveluita, sekä luonnontieteissä kokeellisen opettamisen välineitä. Sanomattakin on selvää, että koulujen tilojen tulee olla turvallisia ja toimivia. Kouluopetus on muuttunut tarvikevaatimuksiltaan paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Säästöpaineista huolimatta, kaupungin tulee huolehtia siitä, että Mikkelin lapsilla on jatkossakin yhdenvertainen mahdollisuus oppia tietoja ja taitoja verrattuna oppilaisiin toisissa kaupungeissa.

2 Lukiosäästöjen kohtuullistaminen

Etä- ja aikuislukion lakkauttaminen ei missään tapauksessa tuo kahden vuoden aikana 300.000€ säästöjä, joten todella suuri osa säästöpaineesta kohdistuu Mikkelin lukion toimintaan. Koska merkittävin osa lukion kulurakenteesta on kiinteää (tilavuokrat, sähköt, olemassa olevat laitteet jne.) tulevat lukiokoulutuksen säästöt kohdistumaan lopulta suurelta osin opetukseen. 

Jo 150.000€ säästö opetuksessa tarkoittaa 40-50 opetettavan kurssin vähentämistä ja laskennallisesti yli 3 opettajan vuotuista työmäärää kaikkine sivukuluineen. On ilmeistä, että nämä säästöt eivät ole opettajille hyvä asia, mutta säästöt vaikuttavat myös merkittävästi opiskelijoihin. Kun kursseja karsitaan lukio-opetuksesta, tarkoittaa se käytännössä seuraavia asioita:

  • opiskelijamäärä luokissa nousee. Vuoden 2021-22 keskiarvo Mikkelin lukiossa on ollut 27 opiskelijaa, säästöjen myötä keskiarvo noussee noin 30 opiskelijaan. Karkeasti puolet tulevista ryhmistä tulevat olemaan tätä isompia (koska opiskelijoiden valinnat eivät jakaudu tasaisesti) joten isot, yli 35 opiskelijan ryhmät, lisääntyvät merkittävästi. Jo nyt olemme monissa luokkatiloissa niin ahtaalla, että luokkiin ei vain mahdu enempää pulpetteja. Kaupungin kesällä 2021 hyväksymässä lukion opetussuunnitelmassa korostetaan opiskelijoiden yksilöllistä kohtaamista, mikä muuttuu käytännössä isoissa ryhmissä hyvin haastavaksi. Mitä vähemmän yksilöllistä palautetta opiskelijat saavat, sitä vaikeampi ylioppilaskirjoituksissa on menestyä, mikä vaikuttaa merkittävästi nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
  • Kaikki harvinaisemmat kurssit ovat riskissä karsiutua. Nykyinen opiskelijoiden vähimmäismäärä kurssien toteutumiselle on ollut yleisesti 15 opiskelijaa. Säästöjen myötä määrä tulee nousemaan, mikä tarkoittaa että opiskelijoilla on jatkossa vähemmän valinnanvaraa opintojensa suhteen. Erityisesti lukion kielitarjonta uhkaa huveta näiden säästöjen myötä entisestään. On hyvä muistaa, että muutama vuosi sitten tehdyllä Ristiinan lukion lakkauttamisella pyrittiin juuri tämän valinnanvaran turvaamiseen. 
  • Opiskelijoiden valmistuminen tavoiteaikaan mennessä muuttuu haastavammaksi. Jos esimerkiksi fysiikan toinen kurssi toteutetaan vuosittain vain yhden kerran, on se pakko suorittaa juuri tuolloin kun se on tarjolla. Jos tätä kurssia ei jostain syystä pysty suorittamaan, joutuu fysiikan kolmannelle kurssille osallistumaan ilman tarvittavia pohjatietoja, tai sitten joutuu viivästyttämään valmistumistaan ja käymään kurssin uudelleen vasta seuraavana vuonna. Jos taas tuon fysiikan kurssin kanssa menee päällekkäin joku toinen kerran vuodessa toteutuva opiskelijan haluama kurssi, ei hän pysty valitsemaan molempia. Myös sairastumisten tai muiden pitkien poissalojen merkitys korostuu, kun mahdollisesti keskenjääneitä kursseja ei voi korvata helposti.  Vaarana on siis, että opiskelijat joutuvat opiskelemaan yhä enemmän haastavia sisältöjä itsenäisesti, tai että valmistumisaika pitkittyy.
  • Loppukevään ja kesän aikana kaupunki selvittää lukiokoulutuksen järjestämistapaan liittyviä säästöjen mahdollisuuksia. Jo tässä vaiheessa selvitystyötä on hyvä tiedostaa, että järjestämismuodosta riippumatta lukiokoulutuksen kiinteät kulut ja valtiolta saatu rahoitus eivät muutu. Lukiokoulutus on periaatteessa mahdollista toteuttaa järjestämismuodosta riippumatta pelkillä valtionosuuksilla, mutta koska kiinteistä kuluista ei juuri enää voida säästää, kohdistuvat kaikki leikkaukset jatkossa opiskelijoihin, joiden saama opetuksen laatu sekä saadun ohjauksen ja valinnanvapauden määrä tulevat kaikissa säästöissä laskemaan. Selvitys on hyvä tehdä huolella yhdessä henkilöstön kanssa, mutta mitään maagista kivutonta säästökohdetta ei selvityksen kautta tule löytymään. Tämän osoittavat myös koulutuskuntayhtymien toteutukset esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Muistattehan myös, että päivälukiokoulutus on jo nyt Mikkelissä hyvin halpaa verrattuna Suomen keskiarvoihin.

3 (Extra): perustelut tuntijakoleikkausta vastaan

Oli huojentavaa lukea lehdestä, että tuntijakoleikkaus poistui esityksestä kaupungin hallituksen käsittelyssä ma 21.3. Jos asia kuitenkin nousee vielä uudelleen valtuustossa esille, on alla keskeisiä perusteluita leikkausta vastaan.

  • Tuntijakoleikkaus kohdistuu suoraan lapsiin ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan pärjätä jatkossa, esimerkiksi kilpailtaessa opiskelupaikoista.
  • Vähennyksen myötä Mikkelin tarjoama opetusmäärä putoaisi ehdottomaan minimiin, minkä laki vain sallii ja merkittävästi Suomen kuntien keskiarvon alle. 
  • Jokainen ”ylimääräinen” tunti maksaa kaupungille vain 50.000€ vuositasolla, mutta tuolla rahalla jokainen peruskoululainen saa peruskoulun aikana 38 tuntia lisää opetusta. 
  • Mikään valtakunnallisen tuntijaon minimin ylimenevä tunti ei ole “turha”, vaan antaa opettajille mahdollisuuden syventää ja laajentaa oppimista oppilaiden tarvitsemissa taidoissa ja tiedoissa. Nyt leikattava tunti on ympäristötieteissä, minkä tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteelliseen ajatteluun, fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja maantieteeseen. Toivomme, että tämänkaltaisella osaamisella olisi jatkossaki arvo Mikkelissä.
  • Monissa kunnissa annetaan tuntijaon kautta opetusta 5-10 tuntia lain minimiä enemmän. Opetuksesta karsiminen on varmasti mainehaitta Mikkelille ja tänne muuttoa harkitseville perheille oleellinen kysymys. Jokainen vanhempi haluaa omalle lapselleen parhaat mahdolliset edellytykset menestyä elämässä.
  • Koko PATU-ohjelman säästöihin suhteutettuna tuntijaon tuoma säästö on minimaalinen.


Vastaamme mielellämme kaikki kysymyksiin,

OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistyksen hallitus

Miika Lahti, puheenjohtaja

miika.lahti@gmail.com

044-3080790

OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys edustaa kaikkia Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sekä kansalaisopiston ja kansanopiston opettajia. Yhdistykseen kuuluu yli 600 opettajaa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: